Over Mar

Dorp
Broek, Brummen, Hall, Leuvenheim, Oeken, Eerbeek, Empe, Tonden
Buurt pluspunten
Wij zijn er voor alle burgers, met name in het Sociaal Domein van de gemeente Brummen
Werk
De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) heeft tot doel het sociaal maatschappelijk belang te verwoorden van doelgroepen binnen de gemeente Brummen, door gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W uit te brengen, die betrekking hebben op het beleid van het gemeentebestuur binnen het sociaal domein. Tot de doelgroepen worden gerekend de inwoners van de gemeente Brummen die vallen onder, of raakvlakken hebben met de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Tevens komt de MAR op voor de belangen van burgers op het brede terrein van welzijn en gezondheid voor zover de gemeente er met beleid invloed op kan uitoefenen.

Betrokken bij

Berichten van Mar