Dorps- en wijkraden


De gemeente Brummen kent zes dorps- en wijkraden. Ze vormen een belangrijke schakel tussen de gemeente en de bewoners. Ze staan dicht bij de inwoners en kennen hun wensen en behoeften als het gaat om de woon- en leefomgeving.
 

De dorps- en wijkraden zijn:

- Dorpsraad 
Eerbeek-Hall
- Wijkraad Eerbeek Zuid
- Dorpsraad Brummen
- Wijkraad 
Oeken-Voorstonden-Broek
- Kleine Kernen Empe-Tonden
Leuvenheims Belang