Maak je profiel compleet
Is jouw profiel ook al compleet? Zo kunnen mensen zien wat je doet en wie je bent!

UitgelichtGids

In veel wijken loopt de werkloosheid op, zzp'ers zitten zonder werk, contracten worden niet verlengd, bedrijven vallen om. Een grote groe...
Ontmoeting 'Onze DROOM' voor alle inwoners van de gemeente Brummen, jong en oud.Iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur en donderdag van 10.00...
Doel: Mensen die door welke omstandigheid dan ook financieel niet even goed hebben. Deze mensen willen we door een bijdrage minimaal 1 ke...
Vrijwilligersorganisatie die u kan helpen bij computer/mobiele telefoon/e-reader vraagstukken, ook op afstand!Cursussen, gratis inloop en...