Buurtkanaal.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtbemiddeling dit jaar 12,5 jaar actief in gemeente Brummen!Vrijwillige, getrainde buurtbemiddelaars staan al weer 12,5 jaar klaar voor de inwoners van de gemeente Brummen. Ze ondersteunen buren bij onderlinge overlastvraagstukken zelfstandig oplossingen te vinden. In de afgelopen jaren zijn diverse kleinere en grotere vraagstukken bij de hand genomen. Het varieert van geluidsoverlast, blaffende honden tot overhangende takken/groen. 

Heb je te maken met een overlast situatie? Je kunt je oriënteren en tips krijgen via de website www.problemenmetjeburen.nl en het filmpje https://youtu.be/-VPOVVXm664. 

Laat een situatie niet escaleren maar schakel buurtbemiddeling in! 

Buurtbemiddeling werkt effectief wanneer een situatie tijdig gemeld wordt. Dat kan door een bewoner zelf gedaan worden maar ook wijkagenten en/of woningstichting kunnen mensen, in overleg, verwijzen naar buurtbemiddeling.

Hoe werkt het? 

In een (telefonisch) gesprek met de coördinator van Buurtbemiddeling wordt de situatie “verkend”.

Bij een “go” wordt een tweetal buurtbemiddelaars ingezet. Zij maken een afspraak voor een gesprek met de melder en benaderen aansluitend de “tegenpartij” voor diens verhaal.  Aan de hand van de gesprekken proberen de bemiddelaars de partijen weer met elkaar in gesprek te brengen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. 

Een “no go” kan aan de orde zijn wanneer er sprake is van agressie of geweld, verslaving, psychiatrische of relationele problemen en onenigheid met instanties. In dit geval kun je contact zoeken met team voor Elkaar via https://samengoedvoorelkaar.nl/brummen/contact, op maandag tm vrijdag tussen 9 en 12 uur bellen met 0575-568568 of mailen naar .

Sinds 2007 netwerkt buurtbemiddeling met onder andere wijkpolitie, woningstichting(en), Team voor Elkaar, de BOA’s en Team Voor Elkaar met ondersteuning van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). In regionaal verband worden passende trainingen en workshops voor de vrijwilligers gecoördineerd, trends gesignaleerd en succesvolle bemiddelingen, uiteraard anoniem (!) gedeeld. 

Contact of aanmelden

Aanmelden kan via de email: of bel met 0575-561988 en vraag naar de coördinator Buurtbemiddeling. Overlast? Blijf er niet mee zitten, laat het niet escaleren maar los het samen op.