Woningbouw


Binnen ons dorp is behoefte aan nieuwe, betaalbare woningen voor met name jonge gezinnen.

De gemeente Brummen heeft recent een nieuwe ‘Visie op Wonen’ ontwikkeld. De werkgroep Woningbouw heeft actief deelgenomen aan dit proces. Doelstelling is de realisatie van een nieuwbouwproject binnen onze dorpsgrenzen. Er zijn geschikte locaties gevonden, gesprekken gevoerd met eigenaren en er worden potentiele kopers gezocht.