Stuurgroep Hall Leeft


Het burgerinitiatief Hall Leeft! heeft als doelstelling de leefbaarheid in ons dorp te continueren. 

Er zijn vijf werkgroepen actief die zich afzonderlijk bezig houden met school, verenigingen, activiteiten, woningbouw en promotie.

De dorpsraad, de ouderenbond en de kerk zijn ook betrokken bij het burgerinitiatief.

Boven de werkgroepen staat een stuurgroep, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De stuurgroep coördineert en verbindt de werkgroepen.