Buurtkanaal.nl

Inloggen of inschrijven

Gids


Onderneming 14
Sortering: laatst actief
Hall leeft
Onderneming
Dorpsstraat, Hall
HALL - Het burgerinitiatief dat eind 2015 ontstond in Hall heeft haar activiteiten ondergebracht in de stichting Hall Leeft! Doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Ook de school levert een flinke bijdrage door een nieuwe onderwijsmethode. Directe aanleiding voor het burgerinitiatief was de voorlichtingsavond van basisschool de Vossestaart, waarin duidelijk werd dat de kans op sluiting van de school in de nabije toekomst een reële dreiging is. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp. Een flinke groep vrijwilligers is opgestaan en in vijf werkgroepen in actie gekomen op het gebied van het verenigingsleven, activiteiten woningbouw, promotie en de school. Er zijn de afgelopen zomer al verschillende activiteiten georganiseerd en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. In de afgelopen maand zijn ruim honderd mensen bereid gevonden om donateur te worden. Daarmee krijgt de stichting financiële mogelijkheden om haar activiteiten vorm te geven. Initiatieven en ideeën hiertoe zijn volop in ontwikkeling. Hall Leeft is te volgen via Facebook en buurtkanaal.nl. Ook het onderwijzend personeel van de Vossestaart is in actie gekomen. Als eerste werd het verzoek gericht aan het bestuur van de Stichting Archipel om de vertrekkende directeur van de Vossestaart niet te vervangen. Dit verzoek is ingewilligd. De leerkrachten hebben zelf goed ideeën over hoe het onderwijs naar een hoger niveau gebracht kan worden en het budget dat vrijkomt wil men gaan gebruiken voor de ontwikkeling van een heel nieuw onderwijsconcept. Samen in Beweging is een uniek concept binnen de gemeente Brummen en wordt 100 procent ondersteund door het bestuur van Archipel. Het concept houdt in dat elke leerkracht een vakgebied ‘adopteert’ gedurende de hele schoolperiode. Ieder kind kan op zijn eigen niveau en in eigen tempo de stof meester worden. Talent of juist de noodzaak voor extra ondersteuning worden zo gemakkelijk herkend en de keuze voor het middelbaar schoolniveau vereenvoudigd. De school is inmiddels gestart met deze nieuwe leermethode. Begin oktober was er een voorlichtingsavond voor ouders en belangstellenden over de voortgang. Het team, de leerlingen en hun ouders zijn erg enthousiast over het concept en Archipel is bereid de school zeker de tijd te geven om door te ontwikkelen.
Zorg en welzijn 29
Sortering: laatst actief
Kunst en cultuur 17
Sortering: laatst actief
Overig 18
Sortering: laatst actief
Initiatief/project 10
Sortering: laatst actief