Ontdek bedrijven en groepen

Staat jouw bedrijf er nog niet bij?

Bedrijf toevoegen
Onderneming 9
Sortering: laatst actief
Hall leeft
Onderneming
Dorpsstraat, Hall
HALL - Het burgerinitiatief dat eind 2015 ontstond in Hall heeft haar activiteiten ondergebracht in de stichting Hall Leeft! Doel van de stichting is het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Ook de school levert een flinke bijdrage door een nieuwe onderwijsmethode. Directe aanleiding voor het burgerinitiatief was de voorlichtingsavond van basisschool de Vossestaart, waarin duidelijk werd dat de kans op sluiting van de school in de nabije toekomst een reële dreiging is. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp. Een flinke groep vrijwilligers is opgestaan en in vijf werkgroepen in actie gekomen op het gebied van het verenigingsleven, activiteiten woningbouw, promotie en de school. Er zijn de afgelopen zomer al verschillende activiteiten georganiseerd en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. In de afgelopen maand zijn ruim honderd mensen bereid gevonden om donateur te worden. Daarmee krijgt de stichting financiële mogelijkheden om haar activiteiten vorm te geven. Initiatieven en ideeën hiertoe zijn volop in ontwikkeling. Hall Leeft is te volgen via Facebook en buurtkanaal.nl. Ook het onderwijzend personeel van de Vossestaart is in actie gekomen. Als eerste werd het verzoek gericht aan het bestuur van de Stichting Archipel om de vertrekkende directeur van de Vossestaart niet te vervangen. Dit verzoek is ingewilligd. De leerkrachten hebben zelf goed ideeën over hoe het onderwijs naar een hoger niveau gebracht kan worden en het budget dat vrijkomt wil men gaan gebruiken voor de ontwikkeling van een heel nieuw onderwijsconcept. Samen in Beweging is een uniek concept binnen de gemeente Brummen en wordt 100 procent ondersteund door het bestuur van Archipel. Het concept houdt in dat elke leerkracht een vakgebied ‘adopteert’ gedurende de hele schoolperiode. Ieder kind kan op zijn eigen niveau en in eigen tempo de stof meester worden. Talent of juist de noodzaak voor extra ondersteuning worden zo gemakkelijk herkend en de keuze voor het middelbaar schoolniveau vereenvoudigd. De school is inmiddels gestart met deze nieuwe leermethode. Begin oktober was er een voorlichtingsavond voor ouders en belangstellenden over de voortgang. Het team, de leerlingen en hun ouders zijn erg enthousiast over het concept en Archipel is bereid de school zeker de tijd te geven om door te ontwikkelen.
Sport en recreatie 7
Sortering: laatst actief
Zorg en welzijn 28
Sortering: laatst actief
Overig 9
Sortering: laatst actief
Initiatief/project 8
Sortering: laatst actief
Werkgroep Stag Brummen
Initiatief/project, Overig
Engelenburgerlaan 31, Brummen
Reanimeren kan levens redden! Ieder uur overlijden in Nederland gemiddeld twee mensen aan een hart- of ademhalingsstilstand. Bij sommige slachtoffers is dit te voorkomen. Als omstanders reanimatie kunnen toepassen, kunnen daarmee levens worden gered; ook uw leven! De meest voorkomende oorzaken van een hart- of ademhalingsstilstand zijn verdrinking, verstikking, een hartinfarct of een ongeluk met elektriciteit. Binnen 6 minuten helpen Als u binnen 6 minuten 112 belt, reanimeert en de Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt, geeft u het slachtoffer de grootste overlevingskans. Deze kan oplopen tot 50 à 70 procent. Dat is behoorlijk! Want als u niks doet is de kans op overleving nihil. Thuis, op school, tijdens het sporten of op uw werk: overal kunt u te maken krijgen met een hart- of ademhalingsstilstand. Het duurt vaak ongeveer een kwartier voordat een ambulance ter plekke is. Juist die eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Krijgt een slachtoffer in die tijd hartmassage en mond-op-mondbeademing, dan stijgen de overlevingskansen. Wanneer er een AED in de buurt is en iemand kan deze toepassen, wordt de overlevingskans nóg groter. Binnen 6 minuten Burgerhulpverlener Wat doet een burgerhulpverlener? Als burgerhulpverlener bent u aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in uw buurt krijgt u een bericht op uw mobiel om naar het slachtoffer te gaan. Hoe werkt dit? Bij een melding van een hartstilstand bij de meldkamer van 112, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een bericht met de locatie van het slachtoffer. Een deel van hen krijgt het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren. Anderen krijgen het verzoek om eerst een AED op te halen. Over HartslagNu en Hartveilig wonen Er zijn twee oproepsystemen in Nederland: HartslagNu en Hartveilig wonen. Op basis van uw postcode wordt u automatisch aangemeld bij het oproepsysteem in uw regio. Als u al burgerhulpverlener bent bij één van deze twee oproepsystemen, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wie kan burgerhulpverlener worden? Aanmelden als burgerhulpverlener kan als u privé of voor uw werk of studie heeft leren reanimeren. U bent 18 jaar of ouder en heeft de afgelopen 2 jaar één van deze trainingen gevolgd: * een basiscursus reanimatie of een herhalingsles * een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO-er * een reanimatietraining voor uw beroep of studie (bijvoorbeeld als arts, brandweer, of politie) Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens te redden in uw buurt! Moet ik 24 uur per dag beschikbaar zijn? Nee, in het systeem geeft u zelf aan op welke tijdstippen of dagdelen u beschikbaar bent. Krijgt u een oproep, dan bepaalt u zelf of u gaat. U bent nooit verplicht om naar het slachtoffer te gaan. Het systeem houdt er rekening mee dat niet iedereen kan en stuurt meerdere burgerhulpverleners een oproep. Het kan zijn dat u de oproep niet op tijd ziet, te ver van het slachtoffer bent of echt niet weg kunt. Voel u dan vooral niet schuldig. Het is heel waardevol dat u burgerhulpverlener bent. Red het leven van een buurtgenoot Stel dat uw buurman een hartstilstand krijgt, en u hoort achteraf dat de hulp te laat kwam? Snelle hulp van mensen in de buurt is heel belangrijk. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. U misschien wel, dus meld u aan en help levens redden in uw buurt.