Buurtkanaal.nl

Inloggen of inschrijven

WaardeVOL Brummen

Waar staat WaardeVOL Brummen voor?

Het klimaat verandert en daarom is klimaat een thema dat ons allemaal raakt. Korte, heftige regenbuien, langere perioden van droogte zijn hiervan merkbare voorbeelden. Klimaat is een verbindend thema tussen natuur, landschap, landbouw, wonen en bedrijvigheid.

WaardeVOL Brummen is een project dat zich afspeelt in een voor mensen, dieren en planten bijzonder leefgebied. De provincie Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen aan de slag om gevolgen van klimaatverandering op te vangen en natuur te versterken. Samen met inwoners en bedrijven zijn we op zoek naar een invulling van maatregelen hiervoor. Zodat inwoners kunnen genieten van het landschap, agrariërs kunnen blijven ondernemen en de natuur kan bloeien.

Op twee dagen is er een informatiemarkt en zijn er fiets- (png, 1.1 MB) en huifkarexcursies (png, 1.9 MB) in het projectgebied.

20 mei: bij De Vroolijke Frans.
28 mei: bij Parkeerplaats Voorstonden, Voorsterweg 144.
Om deel te nemen aan de excursies, is uw aanmelding nodig. Voor de informatiemarkt hoeft dat niet.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met ons via  

Voor meer informatie : https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/in-voorbereiding/waardevol-brummen/projectgebied/


#BuurtverbindersBrummen #Vallei-veluwe #WaardeVolBrummen #NatuurBrummen