Buurtkanaal.nl

Inloggen of inschrijven

De Bibliotheken in Brummen en Eerbeek moeten blijven!

Laat uw stem horen en teken de petitie door op de link te klikken onderaan de tekst!


De gemeente Brummen staat er financieel niet goed voor en moet bezuinigen. Als Bibliotheek zijn we hiervan op de hoogte. De afgelopen weken is door Mirjam Wijers, het Bestuur en het Regieteam veel tijd gestoken om alle politieke partijen te ontvangen. Tijdens deze uitwisseling is volop aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van de Bibliotheek voor de gemeente Brummen.

Naast het uitlenen van boeken en tijdschriften organiseert de Bibliotheek taallessen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en computerles om digitaal vaardiger te worden. De jongeren stimuleren we te gaan lezen en we nodigen regelmatig interessante schrijvers en sprekers uit. Het team en de ruim 160 vrijwilligers regelen dit voor de gemeenschap. Van jong tot oud iedereen profiteert van het aanbod van de Bibliotheek. Vooralsnog houdt het college vast aan het voornemen te bezuinigen.

Bibliotheek wil deuren open houden voor alle inwoners
Afgelopen week ontvingen wij de concept perspectiefnota van het college van B&W waarin de volgende tekst is opgenomen: ‘Wij stellen de raad voor om de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek met ingang van 2021 met € 100.000,- te verlagen’. Dat is een bezuiniging van bijna 30%, die de gemeente wil bereiken door sluiting van een vestiging. Terwijl uit de uitslag van het inwonerspanel bleek dat 70% van de inwoners het niet eens is met deze voorgestelde bezuiniging.

Wat gaan wij doen?
Op donderdagavond 13 juni 2019 vindt een speciaal forum plaats op het gemeentehuis waarin iedereen voor een laatste keer zijn mening kan geven. Mirjam Wijers gaat het woord nemen. En mogelijk nog een aantal sprekers die zich sterk maken voor de Bibliotheek. Kom ook naar dit forum toe om ons te ondersteunen. Laat je stem horen!

Dat kan ook door de petitielijst te tekenen op de vestiging van de Bibliotheek in Brummen en Eerbeek of direct online : https://biebbrummeneerbeek.petities.nl./

#BibliotheekBrummen-Eerbeek #BibMoetBlijven