Buurtkanaal.nl

Inloggen of inschrijven

BLOEMEN VOOR MANTELZORGERS

Het Knooppunt Mantelzorg heeft in mei naar alle ingeschreven mantelzorgers een enquête verstuurd om de wensen en behoeften van mantelzorgers uit de gemeente Brummen in kaart te brengen.

Inzenders maakten kans op 1 van de 3 bossen bloemen die er werden verloot. Gisteren zijn de bossen onder het genot van koffie en taart uitgereikt aan de gelukkige prijswinnaars: (vlnr) Ria Verweij, Rosita Rampertaap en Veronique Stapelbroek.