Samenwerkingen en allianties


Samenwerkingen en allianties

Voedselbos Nieuwe Erven staat niet op zichzelf maar is sterk geworteld in de omgeving. Niet alleen door de persoonlijke contacten van betrokken vrijwilligers en de buurtbewoners, maar ook door ons met andere lokale initiatieven te verbinden. Hieronder noemen we enkele van hen.

--> Voedselnetwerk IJsselmarke 
Het voedselbos is verbonden aan het lokale Voedselnetwerk IJsselmarke. IJsselmarke helpt natuurinclusieve boeren om hun lokale producten zichtbaar te maken en te verkopen. En hoewel we zelf (nog?) geen producten voor de verkoop leveren, zijn we wél een inspirerende plek in de openbare ruimte waar een natuurlijk landschap en woonwijk samen komen. De Voedselcoöperatie IJsselmarke selecteert deelnemers vooral op de zorg die de gedragen wordt voor het bijzondere landschap van Brummen. Het streeft ernaar de natuurwaarden te verhogen terwijl er voeding van hoge kwaliteit wordt geproduceerd. We zijn er dan ook trots op om partner te zijn. Iedereen kan markegenoot worden, check hiervoor de website van voedselnetwerk IJsselmarke.

-----------------------------------------------------------------

--> Nevengeul programma IJsselbiënnale
Daarnaast doet ons initiatief weer mee in het programma van de IJsselbiënnale. Het thema Grondtonen gaat over de bodem onder onze voeten. Juist in een meerjarig voedselbossysteem is de ontwikkeling van de bodem van groot belang voor de bomen en de kwaliteit van de oogst. Een levende bodem brengt immers leven voort.


Campagnebeeld IJsselbiënnale 2023


-----------------------------------------------------------------

--> Inwonerscollectief Brummen Gezond

In Brummen is zorg en welzijn best goed georganiseerd. Inwonerscollectief Brummen Gezond verbindt inwonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn. Ook het natuurrijke voedselbos past goed in dat geheel. We zijn dan ook één van de werkgroepen geworden onder deze coöperatie.

Het platform houdt inwoners op de hoogte zodat iedereen mee kan doen. Daarnaast ondersteunen we elkaar wanneer er behoeftes leven of aanvullende initiatieven worden gestart. De inwoners van Brummen hebben hier dus de regie! Niet over ons praten en maar zélf een stem laten horen. Lees hier meer informatie over Brummen Gezond. Ook kun je ze vinden hier op Buurtkanaal.


-----------------------------------------------------------------


--> Gemeente Brummen

Voedselbos Nieuwe Erven is een initiatief van inwoners uit Brummen in samenwerking met de gemeente Brummen.

In 2017 stelde de gemeente ruimte beschikbaar om op een innovatieve manier bewustwording over biodiversiteit, klimaatadaptatie en de korte ketens in de voedselvoorziening onder de aandacht te brengen.

Dichtbij bewoners direct in de eigen buurt. Hiermee was de gemeente vooruitstrevend. Nieuwe Erven is één van de eerste voedselbosparken in de openbare ruimte van Nederland. Vanuit een co-creatie experiment, met korte communicatielijnen en 'participatie avant la lettre' werden in de eerste jaren grote stappen gezet. 

De uitdaging na de turbulente coronaperiode is om de draad weer op te pakken met elkaar.