Ontstaan en achtergrond


Ons voedselbos ontstond in 2017 als pilot vanuit de transitie-tafel Voedsel en Landschap van de Cleantech Regio. Na het maken van een gezamenlijk ontwerp in het najaar, werd in december 2017 een eerste grote plantdag georganiseerd. Vanaf dat moment werken elke zaterdag (en ook doordeweeks) vrijwilligers in het voedselbos. Samen met de gemeente zorgen zij voor een nog mooier en completer voedselbos. Het voedselbos is 3 hectare groot en gelegen in de nieuwbouwwijk Elzenbos. Er is rekening gehouden met de bouwkavels voor woningen bij het ontwerp.

Co-creatie
De gemeente Brummen koos er in 2017 bewust voor om deze openbare ruimte samen met inwoners vorm te geven als voedselbos-park. Vanaf de ontwerpfase, maar ook in uitvoering en later in het beheer spelen inwoner en gemeente in principe een gelijkwaardige rol bij de ontwikkeling van het gebied. Dit maakt Voedselbos Nieuwe Erven een innovatief initiatief waarmee ervaringen worden opgedaan die een inspiratie vormen voor andere gemeenten.

Helaas is de situatie inmiddels verandert en is er sinds 2020 een intensivering voor de woonopgave. Vanuit de Regiodeal werd bepaald dat het voedselbosgebied een 'sleutelproject' is waar snel en veel gebouwd kan worden. Als initiatief zijn we hier niet in gekend. Sinds deze tijd is onze relatie verandert, van co-creatie naar participatie niveau 1 en 2 (informeren en mening ophalen) Vanuit ons voedselbos streven we naar vruchtbare relatie met de gemeente, waarin we als burgerinitiatief serieus worden genomen. Daar kun je veel over lezen op onze site.

Niet alleen voor mensen!
In het voedselbos staan veel eetbare en ondersteunende, nuttige soorten. Wanneer de oogst rijp is mag je hier wat plukken. We maken een plek voor planten, bomen, dieren én mensen. Dat ziet er soms spannender en avontuurlijker uit dan parken die hoofdzakelijk voor mensen zijn ontworpen.