Kijkwijzer Natuurinclusief wonen


Wij zijn er trots op dat de gemeente Brummen één van de eerste voedselbossen in de openbare ruimte in Nederland heeft mogelijk gemaakt. Als betrokkenen doen we een oproep om een toekomstgerichte natuurinclusieve wijk te maken met het voedselbos park als basis.

Zo kunnen we voortbouwen op de ecologische lijn zoals deze zes jaar geleden is ingezet in co-creatie met de gemeente. Wij weten namelijk zeker dat de uiteindelijke som veel meer oplevert dan alleen in geld of maximaal aantal wooneenheden kan worden uitgedrukt.      


                                         

Wij roepen de gemeente Brummen dus op om in het ontwerpproces naar aanleiding van de eerste proefverkaveling onze natuurinclusieve visie te omarmen.  Zodat de waarden die in het gebied aanwezig zijn niet verloren gaan en de groene omhulling van Philadelphia Grasland wordt behouden.

Het voedselbos trekt jaarlijks veel bezoekers uit het hele land. Mensen met belangstelling voor inpassing van een voedselbos-park in een woonwijk. Maar ook mensen die behoefte hebben aan een andere manier van wonen. Deze wijk kan daar aan tegemoet komen en dat spreekt tot de verbeelding! 

We schenken deze kijkwijzer als professionele handreiking vanuit diverse ontwerpgebieden (Stedenbouwkundig, ecologisch en permacultuur) Laten we samen kijken waar we uiteindelijk op uit kunnen komen, zo ontstaan er mooie dingen in de Elzenbos.

Je kunt op de afbeelding klikken om de kijkwijzer van 10 uitgangspunten voor wonen in de Elzenbos te openen.