Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Uitgelicht:

Opening Servicepunt in Eerbeek 30 oktober

Ingrid Nicolaes (Buurtverbinders gemeente Brummen)
8 oktober 2017

Opening Servicepunt in Eerbeek op 30 oktober

bron: Vrijdag 6 oktober 2017 Nieuwsbrief Gemeente Brummen


Vanaf maandag 30 oktober kunnen inwoners van Eerbeek en omliggende kernen in Eerbeek terecht voor alle gemeentelijke dienstverlening. Op die dag opent de gemeente Brummen namelijk het nieuwe Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat 66 in Eerbeek. Tevens kunnen inwoners daar terecht bij het steunpunt van de Politie en het spreekuur van Team voor Elkaar. Per 30 oktober houdt Team voor Elkaar dus ook geen spreekuur meer in het Tjark Riks in Eerbeek. 

Ook medewerkers van het projectbureau ‘Ruimte voor Eerbeek’ gaan frequent werken vanuit het Servicepunt in Eerbeek. Tevens biedt dit pand voor dit projectbureau de mogelijkheid tot het organiseren van inloopbijeenkomsten over de planontwikkeling of projecten die in uitvoering zijn.

Volwaardige dienstverlening

Dit voorjaar heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot aankoop van het voormalige Rabobankkantoor aan de Stuijvenburchstraat om daarin het Servicepunt te vestigen. Uitgangspunt om tot aankoop over te gaan was het realiseren van een volwaardige gemeentewinkel in de kern van Eerbeek en daarmee ook om de openingstijden evenredig te verdelen tussen het gemeentehuis en het Servicepunt. Het totaal aantal openingsuren voor ‘Burgerzaken’ neemt hierbij niet toe. De uren worden gelijk verdeeld over het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek.

De afgelopen periode is het pand gebruiksklaar gemaakt voor de gemeentelijke dienstverlening en wordt op maandag 30 oktober officieel door de burgemeester Alex van Hedel geopend. Het steunpunt van de Politie zal in die week ook open gaan. 

Nieuwe openingstijden

Het college van B&W heeft nieuwe openingstijden vastgesteld voor de gemeentelijke dienstverlening vanuit het gemeentehuis en het Servicepunt. Deze tijden sluiten beter aan op de behoefte bij de inwoners. Zo komt er op nadrukkelijke wens van inwoners uit het inwonerspanel een extra avondopenstelling, meer openingsuren in de middag (op momenten dat kinderen vrij zijn van school) en vervroegde openingstijden, zodat er mogelijkheden zijn om vóór het werk bijvoorbeeld een aangevraagd paspoort af te halen.

Vanaf 30 oktober is het Servicepunt in Eerbeek van maandag t/m donderdag geopend tussen 8.30 en 16.30 uur en maandagavond tussen 17.30 en 19.30 uur. Tijdens deze uren kunnen inwoners terecht voor informatie over de gemeente en kunnen reeds aangevraagde documenten, zoals rijbewijs en paspoort worden afgehaald. Voor de specialistische loketten, zoals Burgerzaken (onder andere voor het aanvragen van een rijbewijs en paspoort) en Team voor Elkaar, maar ook voor de Politie worden beperktere openingstijden gehanteerd. Welke dit zijn leest u binnenkort op de gemeentelijke website, toegangsdeuren van het Servicepunt en via sociale media.

Naar de gemeente? Maak een afspraak

Ook nieuw is dat Burgerzaken volledig op afspraak gaat werken, zowel in Brummen als in Eerbeek. Daarmee worden wachtrijen voorkomen en kan iedere inwoner op maat worden geholpen. Wilt u een paspoort, rijbewijs of andere product of dienst aanvragen? Maak dan altijd een afspraak met ons. Dit kan telefonisch of via de website. Voor zowel het spreekuur van Team voor Elkaar als de Politie is dat niet het geval. Daar kunt u tijdens hun openingstijden altijd binnenlopen.


Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »