Menu

Hulp geboden:

akkoordciterlessen


Klik en ga naar de volgende stap.

het leren bespelen van de akkoordciter

Het brengt het bespelen van een muziekinstrument voor velen onder bereik, omdat notenkennis vooraf niet noodzakelijk is.

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt ┬╗