Menu

Nieuws:

Kerkdienst in de potstal tussen de brandrode runderen

Gebiedsboswachter IJsselvallei Michel Hol, (Vereniging Natuurmonumenten)
13 maart 2018

Het thema van de dienst is dit jaar ‘Ei, wonder van het leven’ en verwijst naar de woensdag ervoor, de Biddag voor het Gewas en Arbied. Dominee Hans van Driel en Pastor Ivan Kantoci leiden de dienst en de bewoners van zorgboerderij Verdandi zingen special een lied voor deze dienst.


Zondag 18 maart om 10.00 uur

  • Open Erf de Groote Modderkolk, Vrijenbergweg 24, Loenen
  • Voor de jongste kinderen is er tijdens de preek een alternatief programma.
  • Na afloop koffie, thee en limonade
  • Advies: Trek warme kleding en dik schoeisel aan!


Reacties