Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu
Terug

Nieuws:

PROJECT NETWERKMAATJE VAN START

Susanne Thijsen, (Stichting Welzijn Brummen)
12 maart 2019

Het Oranje Fonds steunt met een financiële bijdrage van € 13.000,- het initiatief van Stichting Welzijn Brummen om het huidige maatjesproject uit te breiden. Met de effectieve methode “Natuurlijk, een netwerkcoach!” worden vrijwilligers getraind tot netwerkcoach.

Voor een bepaalde periode worden de vrijwilligers gekoppeld aan inwoners die hun sociale netwerk willen versterken. Als netwerkmaatjes gaan zij samen aan de slag om sociaal isolement te doorbreken. Dit project past heel goed in de doelstelling van het Oranje Fonds om te streven naar een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen kan meedoen. De methode wordt landelijk al volop ingezet. Uit de resultaten van deze positieve manier van werken blijkt dat het welbevinden van mensen wordt vergroot. Met meer zelfvertrouwen en voldoende sociale vaardigheden durven mensen weer in actie te komen. “Bij netwerkversterking worden mensen in hun eigen kracht gezet en minder afhankelijk van de structurele inzet van een vrijwillig maatje” is de verwachting van Marijte Bolt, coördinator van het maatjesproject”. Stichting Welzijn Brummen zoekt hierbij ook zelf de samenwerking op met andere organisaties in de gemeente. “Door zoveel mogelijk professionals en vrijwilligers op te leiden tot netwerkcoach, kunnen we het effect van dit project enorm versterken”.

Wilt u meer weten over (netwerk)maatjes? Neem dan contact op met Martine Jurriens, via m.jurriens@welzijnbrummen.nl of bel 0575-561988.

Reacties